Ne găsiţi şi pe: Facebook Instagram

Directionare 3.5%
Directionare 20%

Direcționarea din impozitul pe venit către Asociația pentru ATI “Aurel Mogoșeanu”

Conform Codului Fiscal in vigoare, contribuabilii persoane juridice si persoane fizice au posibilitatea să directioneze 20% respectiv 3.5% din impozitul pe veniturile obtinute în anul precedent către o organizatie non profit.
Lucruri importante de reținut:

 • Direcționarea nu vă costa nimic.
 • Daca nu direcționați acești 20% respectiv 3.5% către un ONG, suma respectivă rămâne în bugetul Statului.
 • În această pagină găsiți toate informațiile necesare pentru realizarea acestei direcționări.

Iată câteva motive pentru a alege Asociația pentru ATI ”Aurel Mogoșeanu”:

 • Asociaţia Non Profit pentru Anestezie - Terapie Intensivă „Aurel Mogoşeanu” Timișoara a fost înfiinţată în anul 2003 şi poartă numele mentorului specialităţii noastre în zona de vest a României, Profesor Doctor Aurel Mogoşeanu.
 • Scopul principal al Asociaţiei este sprijinirea dezvoltării, pe multiple planuri, a Clinicii Anestezie Terapie Intensiva (ATI) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, cel mai mare spital din vestul ţării (avand cca. 1300 paturi). În cele 60 de paturi ale Clinicii A.T.I. sunt internaţi cei mai gravi bolnavi din spital, cu viaţa aflată în pericol iminent, indiferent de boala cauzatoare (politraumatisme, boli cardiace, intoxicaţii acute, pacienţii supuşi unor intervenţii chirurgicale majore etc.).
 • În Clinica A.T.I. se asigură managementul pacienţilor aflaţi în stare de moarte cerebrală şi se efectuează proceduri specifice de donor/transplant de organe şi ţesuturi.
 • Prin profilul său, Clinica A.T.I. joacă un rol major în situaţii deosebite, cum ar fi marile accidente de muncă, catastrofe naturale, atacuri teroriste, războaie, alte fenomene sociale etc.
 • În concluzie, Clinica A.T.I. reprezintă „staţia finală” pentru cele mai grave cazuri din întreaga zonă de vest a României, zona maximei suferinţe şi a ultimei şanse, în care miza tuturor eforturilor echipei medicale este salvarea vieţii – reanimarea.
 • Pornind de la aceste realităţi, Asociaţia pentru A.T.I. „A. Mogoşeanu” a dezvoltat o serie întreagă de acţiuni şi proiecte, cu scopul sprijinirii Clinicii A.T.I., toate desfăşurate sub logo-ul „Împreună pentru viaţă

Cum puteți direcționa procent pe impozit catre Asociatia pentru ATI ”Aurel Mogoșeanu”:

 • Dacă sunteți persoană juridică puteți direcționa 20% din impozitul pe profit.
 • În baza unui contract de sponsorizare, companiile pot direcționa 20% din impozitul pe profit datorat statului către o organizație non-profit, cu condiția ca valoarea sponsorizării până în limita 20% din impozitul pe profit datorat sau 5‰ din cifra de afaceri (se alege cea mai mică dintre aceste sume).
 • Sponsorizarea se poate face integral (o dată pe an) sau trimestrial și se deduce din impozitul pe profit al perioadei de referință.
 • Daca sunteți salariat, descărcați Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3.5% din impozitul anual (formularul 230), apoi tipăriți, completați și semnați formularul.
 • Pentru formularul 230 este necesar să se completeze și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Asociaţia aplică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi asigură confidenţialitatea acestora, conform legii.)
 • Dacă aveți (și) venituri din alte surse (profesii libere - medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, cedarea folosinței bunurilor - chirii, drepturi de autor, etc.), aveți obligația legală să depuneți la administrația financiară o declarație privind veniturile dvs. Pe aceeași declarație puteți indica și direcționarea a 3.5% din impozitul dvs. către Asociația pentru ATI ”Aurel Mogoșeanu”. Pentru aceasta descărcați Declarația specială privind veniturile realizate (formularul 200), apoi tipăriți, completați și semnați formularul.
 • Termenul de depunere, anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.
 • Puteți trimite formularele prin poștă, cu scrisoare recomandată, sau să le depuneți personal la registratura administrației financiare.

Important! Nu este necesar să indicați suma direcționată, această sumă va fi calculată automat de către organul fiscal.

Formularele de mai sus sunt precompletate cu datele care indică direcționarea către Asociația pentru ATI “Aurel Mogoșeanu” a sumei de 3.5% din impozitul plătit de dvs. Dacă aveți deja un formular completat folosiți datele de mai jos:
• Denumire entitate nonprofit: Asociația pentru ATI “Aurel Mogoseanu”
• Cod de identitate fiscala: 15675154
• Cont bancar IBAN: RO68 BRDE 360S V123 1350 3600

Vă mulțumim!